GUITA GROSSA
Ens trobem devant d'un altre animal mitolňgic i amb reminiscčncies infernals, també possiblement participant a les antigues processons de Corpus. La Mulaguita, Mulafera o Mulassa, com anteriorment es coneixia la nostra Guita, és possible que fos una mulassa vulgar que va evolucionar allargant el seu coll per a poder dur a terme el ja tipic atac als tranquils i distrets espectadors de la barana de la plaça Sant Pere.
CAP DE COLLA, BARRISTES, GUITAIRES I COL·LABORADORS
CAP DE COLLA
Jordi Capdevila i Carbajo


BARRISTES
Jordi Capdevila i Carbajo
Joan Urrea i Canal
Jordi Martin i Castilla
Lluis Bargues i Capdevila
Mario Erra i Duran
Eric Riba i Zamora
Mateo Gómez Perarnau
Jordi Freixa Serra


COLˇLABORADORS
Cristina Urrea Gómez
Gemma Urrea Gómez
Marc Olonia Torrantallé
Mireia Capdevila García
Jordi Valencia García
Laura Picas Boixader
Victor Notario Colomé
Joan Gasso Capdevila
Xavi Coma Corominas
David Vázquez Roca
GUITAIRES
Isidre Sabata i Marginet
Manel Fernández Sosa
Jesús Ruiz Ferrer
Juanjo Jubany Lindo
Josep Antonio Diaz Luceńo
Manel de Haro Martín
Josep Sabata Gineves
Antoni Font Vilella
Ricard Gil Porcel
Joel Perarnau Margiell
Marc Noguera Perarnau
Jordi Selga i Freixas
Cristian Tejerina Nugerola
Joaquín Martín Castilla
Cristina Farrŕs Lizan
Ramón Sánchez Vázquez
Sergi Flotats Sabata
Albert Picas Boixader
Toni Perez Llinos
Valeriano Sánchez Ruzafa